Tak było
Tak było
Kiedy twój cień cię zdradza
Kiedy twój cień cię zdradza
Pierwszy model
Pierwszy model
Będzie w sejmie zabawnie
Będzie w sejmie zabawnie
Sprytni imigranci znaleźli portal z Syrii do Niemiec -
Pepsi
Pepsi
Pieseł-frankowiczeł
Pieseł-frankowiczeł
Tymczasem w Meksyku
Tymczasem w Meksyku
Gra
 Gra