Komu wierzyć
Komu wierzyć
Kamikarp
Kamikarp
Men i black
Men i black
Tylko jedna myśl
Tylko jedna myśl
Smutny koniec cywilizacji zachodniej. Francja -
Przekaz podprogowy
Przekaz podprogowy
Henna na Wigilię
Henna na Wigilię
Godzinka rzecz względna
Godzinka rzecz względna
Jedyna słuszna gwiazda
Jedyna słuszna gwiazda